SLJ 9. 10. teden

1. ura

Pozdravljeni!

Nadaljevali bomo z obravnavo književnosti iz obdobja moderne. Na spodnji povezavi rešite naloge za uvod k naslednji pesmi.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index.html

Na naslednjih straneh so naloge povezane s pesmijo Na otčevem grobu, ki jo je napisal Dragotin Kette. Rešite naloge do konca strani 433. Naredite tudi nalogo, ki zahteva, da posnamete svojo recitacijo. Primerjajte jo s posnetkom v e-učbeniku in jo ovrednotite po tam napisanih kriterijih. Samovrednotenja ni potrebno zapisati v zvezek.

V zvezek za književnost zapiši naslov Dragotin Kette: Na otčevem grobu. Zatem odgovori na naslednja vprašanja (odgovore najdeš v obravnavi pesmi v e-učbeniku). Vprašanja prepiši in odgovarjaj v povedih.

 1. Kakšno je razpoloženje v pesmi?
 2. Kateri dve osebi nagovarja lirski subjekt in kaj jima naroča?
 3. Kakšna čustva ima izpovedovalec do svojega očeta?
 4. Glede česa ga je oče razočaral?
 5. Naštej značilnosti sveta živih in mrtvih, kot jih razbereš iz pesmi.
 6. Kakšen je pogled izpovedovalca na svet živih?

2. ura

Še malo se bomo pomudili pri pesmi Na otčevem grobu. Najprej boste reševali naloge (1–6) v e-učbeniku. Rešitve lahko preverjate sproti.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index5.html

Pojasnilo pri 1. nalogi: ko boste označevali okrasne pridevke, se vam bodo zeleno  obarvali (znak za pravilen odgovor) le pridevniki, ne pa tudi samostalniki.

V zvezek nato zapiši odgovore na naslednja vprašanja (prepiši tudi vprašanja):

 1. Določi kraj dogajanja.
 2. Iz pesmi izpiši primere za okrasni pridevek, nagovor in retorično vprašanje.
 3. V 4. kitici poišči nasprotje.
 4. Označi rimo v kvartinah in jo poimenuj.
 5. Kateri pesniški obliki pripada pesem? Naštej značilnosti te pesniške oblike (spoznal si jo že lani pri obravnavi Prešernovih pesmi Apel in čevljar ter O, Vrba).

Nato v zvezek prepiši povzetek pesmi:

V sonetu Na otčevem grobu je Dragotin Kette ob motivu mrtvega očeta razvil idejo o neskladju med idealnim in resničnim svetom. V pesmi pokaže, da stvarnost ni idilična podoba sreče, temveč njeno nasprotje: življenje je večen boj.

Na koncu pravilno razporedi življenjepisne podatke o pesniku in jih prepiši v zvezek (podatki v zelenem polju na levi strani).

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index4.html


3. ura

Za uvod boste razmišljali o vtisih in čustvih. Odgovori na spodnja vprašanja (naslednjih strani pa ne rešujte).

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/index1.html

Naslednjo pesem, ki jo bomo obravnavali nosi naslov Pesem, napisal pa jo je Josip Murn – Aleksandrov. Avtorja in naslov pesmi zapiši v zvezek za književnost. Pesem je v berilu za 9. razred na strani 100. Osredotoči se in pesem potiho preberi, nato v zvezek odgovori na spodnja vprašanja (prepiši tudi vprašanja).

1. Kakšno je razpoloženje lirskega subjekta v Pesmi? Iz katerih besed, besednih
zvez, verzov lahko to razbereš?
2. Ali se barva zvezde, ki je opisana v 1. kitici, stopnjuje navzgor ali
navzdol? Izpiši besede, ki to dokazujejo.
3. Na katero čutilo bralca deluje 1. kitica? V 2. kitici se prvemu čutu pridruži še en. Kateri? Kateri dve besedi ga označujeta?
4. Določi dogajalni čas. V kateri kitici je čas določljiv?
5. S čim lirski subjekt primerja upanje človeka? Na kakšni osnovi izpelje to primerjavo?
6. V kateri kitici je skrito sporočilo pesmi? Povzemi to sporočilo v povedi.


4. ura

Ta teden ste imeli devetošolci naravoslovni dan in je ena ura slovenščine odpadla, zato bomo o pesmi še kaj povedali naslednji ponedeljek, ko se vidimo v šoli. S seboj prinesite zvezke za književnost in za jezikovni pouk.

 

SLJ 9, 9. teden

1. ura

Pozdravljeni,

pričeli bomo z obravnavo moderne. Še prej pa kratka ponovitev nekaterih značilnosti in pripadnikov romantike in realizma. Spodnji delovni list prepiši v zvezek za književnost in reši nalogo.

Romantika - realizem

 


2. ura

Osnovne značilnosti obdobja moderne so zapisane na spodnji prosojnici. Prepiši jo v zvezek za književnost.

Moderna

 


3. in 4. ura

Namenjeni sta vaši samostojni pripravi na ocenjevanje znanja.

 

SLJ 9, 8. teden

Pozdravljeni devetošolci!

Prvi dve uri v tem tednu boste namenili preverjanju znanja.

Navodila najdete v meniju PREVERJANJE ZNANJA.

V sredo imate dan dejavnosti, tako da nam ostane še ena ura v tem tednu (petek). Navodila za to uro in ocenjevanje znanja sledijo naknadno.

Želimo vam uspešno delo!

OBVESTILO O BBZ!


3. ura

Pozdravljeni,

tretja ura ta teden bo namenjena povzetku obravnavane pesmi Soči. Povzetek boste prepisali v zvezek za književnost. Vse, kar ste se naučili o tej pesmi Simona Gregorčiča, vam bo prišlo zelo prav pri ocenjevanju znanja. Povzetek je pa tule spodaj.

Soči - povzetek

 

 

SLJ 9, 6. teden

1. ura

Odločili smo se, da se bomo pri obdobju realizma pomudili še nekoliko dlje. Nadaljevali bomo v e-učbeniku, ki smo ga uporabljali že pri ponovitvi romantike. Obravnavali bomo pesem Soči, ki jo je napisal Simon Gregorčič. Na spodnji povezavi je najprej uvodna motivacija (domovinske pesmi iz enega izmed vprašanj sicer nismo obravnavali, smo pa drugo pesem tega pesnika – Moj spomenik).

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2391/index.html

Ko rešiš začetne naloge, se udobno namesti in zbrano poslušaj umetniško interpretacijo pesmi Soči.

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=404111&forceview=1

Na naslednjih straneh sledi obravnava pesmi. Najprej napiši/izberi svoj odgovor, nato pa še preveri pravilnost. Rešuješ vse do konca strani 381. Poglavje Povzetek bo pa že za drugo uro.


2. ura

Nadaljujemo s pesmijo Soči Simona Gregorčiča. Najprej preberi podpoglavje Povzetek na strani 382.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2391/index5.html

Zatem rešuješ podpoglavje Naloge do strani 385 (razen naloge 8).

V zvezek za književnost zapiši naslov: Simon Gregorčič: Soči. Nato prični z reševanjem delovnega lista. Vprašanja prepiši in nanje sproti odgovarjaj v povedih. Naloga ni pretežka, saj je kar nekaj odgovorov na voljo že iz e-učbenika. Odgovore pošlji svojemu učitelju slovenščine do petka 24. aprila.

Soči

 

To je vse za ta teden, po počitnicah sledi najprej še povzetek obravnavane pesmi in zatem PREVERJANJE ZNANJA.

NALOGE PA BODO OBJAVLJENE ŽE V PETEK 24. APRILA V NOVEM MENIJU PREVERJANJE ZNANJA.

Učitelji slovenščine vam želimo prijetne in zdrave praznike ter počitnice!

 

SLJ 9, 5. teden

1. ura

Tole uro bomo zaključili obravnavo besedila Šarevčeva sliva, ki ga imaš že shranjenega. Preberi ga še enkrat in nato odgovori na vprašanja, ki so na delovnem listu. S pisanjem nadaljuj kar pod odgovori iz prejšnje ure. Z delovnega lista prepiši vprašanja in nanje sproti odgovarjaj. Pri nalogah izbirnega tipa prepiši samo pravilni odgovor. 12. nalogo prepiši v celoti, tako da izmed dveh ponujenih odgovorov izbereš enega. Rešitve nalog pošlji svojemu učitelju slovenščine.

Šarevčeva sliva DL 2

 


2. ura

V naslednjih urah nas čaka novo literarno obdobje, in sicer moderna. Preden pa se lotimo branja samih besedil, bomo ponovili in utrdili znanje o romantiki. Naredili bomo tudi kratko primerjavo med zadnjima obravnavanima obdobjema (romantika, realizem).

Tokrat boste imeli bolj interaktivne naloge. Danes v zvezek še ne bomo pisali nič.   😊

Zato pa boste imeli možnost reševanja dodatnih nalog …

Navodilo

Najprej ponovi, kar imaš v zvezku zapisano o obdobju romantike in pesmih Franceta Prešerna.

Nato odpri spodnjo povezavo, poslušaj posnetke in rešuj naloge. Ko nalogo rešiš, lahko takoj preveriš pravilnost odgovorov. Na naslednjo stran se premakneš s klikom na puščico na desni strani spodaj. Rešuj naloge na straneh 245 in 246.

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2353/index4.html

Dodatne naloge (neobvezno). Naslednje strani v e-učbeniku se nanašajo predvsem na življenje in delo Franceta Prešerna. Ponovili boste tudi, kar ste izvedeli lansko leto na kulturnem dnevu Pot po Gorenjski. Rešujte naloge na straneh 247–248. Sproti lahko preverjate pravilnost odgovorov. Pri iskanju pravilnih odgovorov si lahko pomagate s spletnimi viri (Wikipedija, preseren.net).

http://www.preseren.net/slo/default.asp


3. ura

Pozdravljeni!

Med pregledovanjem vaših poslanih nalog o Šarevčevi slivi smo učitelji ugotovili, da vas kar nekaj učencev ni povsem razumelo besedila. Zato se bomo še nekoliko posvetili tej sliki Ivana Tavčarja. Naslednji teden pa bomo prešli na novo snov (zaradi praznika pa imamo ta teden samo 3 ure).

Navodila

Nadaljujemo v zvezku za književnost. Pod naloge o Šarevčevi slivi napiši majhen podnaslov Povzetek vsebine.
Na spodnjem gumbu te čaka naloga, ki ti bo pomagala, da si boš vsebino prebranega besedila lažje zapomnil/-a.

Šarevčeva sliva - povzetek

 

Ko opraviš nalogo na delovnem listu, v brskalnik Google vnesi spodnjo povezavo.

https://drive.google.com/open?id=1L0lvBb1h8BOG1hk6Wg9Q63NM0fET-geK

 

Bevkova bralna značka

Učenke in učenci!

Obveščamo vas, da BBZ lahko opravljate. Napišite povzetke prebranih knjig (dokument v wordu), pesmice se naučite na pamet in se posnamete (avdio posnetek, video posnetek ni potreben). Povzetke in posnetke pošljite svoji učiteljici/učitelju slovenščine. V primeru težav oz. kakršnih koli omejitev, nam pišite.

Opravljanje BBZ prek skypa in podobnih aplikacij zaenkrat pri vseh učiteljicah/učitelju ni možno zaradi tehničnih omejitev.

Knjižnice so zaprte in dostop do knjižnega gradiva je omejen na domačo knjižnico ali e-knjige. Zato bomo upoštevali tudi knjige, ki niso na priporočilnem seznamu, vendar pa se morate o primernosti knjige posvetovati z vašo učiteljico/učiteljem slovenščine.

SLJ 9, 4. teden

Učenke in učenci,

v četrtem tednu dela na domu bomo prešli na obravnavanje književnosti. Nazadnje smo obravnavali sodobno slovensko književnost (Gregor Strniša: Orion, Feri Lainšček: Bara Bara, Boris A. Novak: Narcis in Eho), še prej pa obdobje romantike (France Prešeren). Nadaljevali bomo z obdobjem realizma. Za začetek pa bo na vrsti pesem Frana Levstika Dve otvi.

1. ura

Na strani 96 v berilu Skrivno življenje besed preberi pesem Dve Otvi. V zvezek za književnost napiši naslov Fran Levstik: Dve otvi. Zatem zapiši odgovore na vprašanja z delovnega lista, ki je v prilogi.

Fran Levstik: Dve otvi

 


2. ura

V zvezek za književnost prepiši povzetek o pesmi in podatke o Franu Levstiku.

Dve otvi - povzetek

 


3. ura

V zvezek za književnost prepiši besedilo o realizmu (v priponki).

Realizem

 

Zatem na Wikiviru odpri besedilo Šarevčeva sliva. Spodaj je povezava do Wikivira, naslov besedila vpiši v iskalnik na strani zgoraj desno.

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran

V zgornjem delu strani med podatki o delu poišči rubriko »Izvozi v formatu« in izberi pdf format, ki besedilo odpre v prijaznejši obliki za branje.

Besedila ne tiskaj temveč si ga shrani na računalnik. Besedilo preberi na glas.

 


4. ura

Preberi besedilo Šarevčeva sliva, ki ga imaš že shranjenega. Po branju boš odgovarjal/-a na vprašanja, ki so na delovnem listu. V zvezek za književnost napiši naslov: Ivan Tavčar: Šarevčeva sliva. Z delovnega lista prepiši vprašanja in nanje odgovarjaj v celotnih povedih. 

Šarevčeva sliva

 

Opravljeno nalogo pošlji učitelju na e-naslov. Časa imaš do 14. aprila.

 

SLJ 9, 3. teden

Navodila za delo pri slovenščini – 3. teden (4 ure)

V minulih dveh tednih si samostojno reševal/-a naloge v DZ in preveril/-a njihov pravilnost. V začetku tega tedna pa boš v zvezek za jezik oblikoval/-a povzetke. Pri prepisovanju bodi natančen/-a.

1. ura

Prepiši povzetek 11. poglavja Odprto 7.00-18.00 v zvezek za jezikovni pouk.

Učencem 9. a in 9. bc/3 povzetka NI POTREBNO prepisovati, saj že imate podoben zapis v vaših zvezkih. Opravite samo domačo nalogo.

Vezaj, pomišljaj, tri pike

Domača naloga:

V zvezek za jezik zapiši dve povedi,
– v katerih boš uporabil vezaj,
– v katerih boš uporabil pomišljaj,
– v katerih boš uporabil nestične tri pike in
– v katerih boš uporabil nestične tri pike.

Vseh teh osem povedi še natipkaj in jih pošlji svojemu učitelju  na e-naslov.


2. in 3. ura 

V zvezek za jezikovni pouk prepiši povzetek 12. sklopa: Potovali smo in spoznavali.

POTOPIS

Domača naloga

Ponovno si oglej posnetek in preberi 21. nalogo v delovnem zvezku, stran 37 in 38
ter oblikuj  lasten potopis po spodnjih navodilih:

POTOPIS
V svojem zapisu v zvezek za jezikovni pouk predstavi lastno potovanje. Izberi potovanje, ki se ga dobro spominjaš, da boš lahko predstavil/-a vse podrobnosti.
Pri oblikovanju upoštevaj značilnosti besedilne vrste (ustreznost teme, smiselna zaporednost podajanja, izvirnost, ustrezna uporaba glagolov).
V svojo predstavitev potovanja vključi tudi ponazorila (fotografije, skice, eksponate …).

Tvoj zapis potovanja, naj vsebuje naslednje vsebinske elemente:
– predstavi pot in njen potek;
– kaj vse si videl/a na poti in na končnem cilju;
– znamenitosti in posebnosti krajev, kjer si potoval/a;
– kako ste se ti in tvoji sopotniki počutili med potjo;
– koga vse si med potjo srečal;
– kaj ti je najbolj ostalo v spominu.

Oblikuj  vsebinsko in pravopisno ustrezen potopis.


4. ura

Prepiši povzetek 14. poglavja Sočustvujem z vami v zvezek za jezikovni pouk.

Sožalje

 

Domača naloga:

 1. Napiši uradno sožalje sošolkini materi, ki je zaradi nesreče v gorah, izgubila svojega moža.
 2. Ponovi značilnosti uradnih in neuradnih besedil (pismo, vabilo, zahvala, opravičilo) in v zvezek za jezikovni pouk zapiši uradno zahvali sosedi, ki je našla tvojo izgubljeno denarnico v bližini tvojega doma.

 

SLJ 9, 2. teden

Ponedeljek 23. 3. – uro boste namenili preverjanju rešitev nalog iz poglavja 11

REŠITVE 11. POGLAVJE


Torek 24. 3.– preverjali boste rešitve nalog iz poglavja 12 (strani 37–43, naloge 21–35)

REŠITVE 12. POGLAVJE


Sreda 25. 3. – reševanje nalog iz poglavja 14. Po reševanju preverite pravilnost odgovorov.

REŠITVE 14. POGLAVJE

Poskusite se tudi prijaviti na Rokusovo stran e-gradiv. Dostop do gradiv je brezplačen. Sledite navodilom na tej povezavi:

https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf

Po uspešni prijavi, si lahko ustvarite zbirko gradiv (delovnih zvezkov, učbenikov …). S seznama si izberite Slovenščina za vsak dan 9 (samostojni delovni zvezek), in sicer drugi del. Ko v zbirki kliknete na naslovnico DZ, se vam gradivo odpre v novem oknu. Po DZ lahko listate, lahko pa si tudi ogledate posnetke, ki so del posameznih poglavij, tako da kliknete ikono, ki je levo od številke naloge.

Učitelji prosimo, da nam sporočite, če se komu ne bo uspelo prijaviti oz. ne boste mogli uporabljati DZ na spletu.


Četrtek 26. 3. ali petek 27. 3. – ko se boste uspešno prijavili, rešite naloge na strani 32 (12. poglavje). Potem si oglejte posnetek in rešujete naloge 5–20. Rešitve lahko preverite sami s klikom na gumb v meniju pod delovnim zvezkom.

Rešite tudi nalogo 16 (12. poglavje), ki je v priponki. NALOGA 16

 

Če boste imeli težave pri razumevanju rešitev nalog, se lahko posvetujete s sošolci ali prek elektronske pošte povprašate svojega učitelja slovenščine. Naslove za pošiljanje sporočil najdete TUKAJ.